Právní služby

 
Specializujeme se na obchodní, dopravní, pracovní a rodinné právo
 
 
 

Specializujeme se především na tyto oblasti práva

 
 
 
obchodní právo
 
 
 

Obchodní právo

 
zejména mezinárodní a vnitrostátní doprava, Úmluva CMR, zakládání obchodních společností, zápisy do obchodního rejstříku atp.
 
 
 
 
 
 
 
občanské právo
 
 
 

Občanské právo

 
převody nemovitostí, darovací smlouvy, dědická řízení, závěti atd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracovní právo
 
 
 
 

Pracovní právo

 
vymáhání dlužné mzdy, neoprávněné ukončení pracovního poměru aj.
 
 
 
 
 
 
 
rodinné právo
 
 
 

Rodinné právo

 
rozvody, vypořádání společného jmění manželů, svěření dítěte do péče atd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracovní právo
 
 
 
 

Dopravní právo

 
poradenství pro silniční dopravce, dopravní nehody: zastupování ve sporech o náhradu škody atd.
 
 
 
 
 
 
 
rodinné právo
 
 
 

Bytové právo

 
převody bytových jednotek, příprava a revize zprostředkovatelských smluv atd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracovní právo
 
 
 
 

Zdravotnictví

 
veřejné zdravotní pojištění, asistence při založení ordinace, nemocnice atd.
 
 
 
 
 
 
 
rodinné právo
 
 
 

Sociální zabezpečení

 
 
 
 
 
 
 
 
Ceny našich služeb jsou určeny dohodou s klientem podle náročnosti případu. Níže jsou u vybraných služeb uvedené orientační ceny. Není-li uvedeno jinak, tato orientační cena zahrnuje sepis příslušné listiny a jednu konzultaci týkající se věci. Cena nezahrnuje zastupování před soudem.
 

Paušální služby

 

 
Potřebujete pravidelné konzultace v oblasti práva a chcete mít jistotu, že na Vás bude mít Váš právník čas? Ideální řešení je sjednat si poradenství na paušál. Ceny paušálních služeb určuje dohoda s klientem – na míru podle jeho potřeb.

 • paušál pro podnikatele
Vymáhání pohledávek, tvorba a připomínkování obchodních smluv, pracovní právo (tvorba vnitřních předpisů, pracovních smluv, spory se zaměstnanci), korporátní právo (převody podílu, prodej závodu, změna stanov), směnky.

 • paušál pro podnikatele v silniční dopravě
Služby zaměřené na dopravní nehody, náhrady škod v dopravě, vymáhání pohledávek z přepravy. Zahrnuje i standardní poradenství v oblastech pracovního, smluvního a korporátního práva.

 • paušál pro společenství vlastníků, bytová družstva a vlastníky nemovitostí
Poradenství pro členy orgánů, sepis listin (stanovy, prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě), pomoc s přípravou zasedání shromáždění a členské schůze (tvorba pozvánek, návrhů rozhodnutí), převod jednotky, převod družstevního podílu, stavební právo, tvorba a připomínkování smluv, osobní údaje.

 
 
 

Naše specializace

 

 
 

Dopravní právo

 
 • poradenství pro silniční dopravce
 • dopravní nehody: zastupování ve sporech o náhradu škody, zastupování v trestním řízení
 • vymáhání pohledávek z přepravy zboží (včetně mezinárodní přepravy podle úmluvy CMR)
 • cestovní právo (poradenství pro cestovní kanceláře a pro účastníky zájezdu)
 
 
 

Rodinné právo

 
 • předmanželské smlouvy, zúžení SJM, zrušení SJM
 • rozvod, vypořádání SJM, společné oddlužení manželů
 • péče o dítě, výživné, osvojení, pěstounská péče
 • zrušení registrovaného partnerství, majetkové vztahy mezi partnery

Poskytneme Vám například tyto služby:
návrh na rozvod manželství, zrušení reg. partnerství cena od 2 000,- Kč + DPH
návrh na vypořádání SJM (cena se odvíjí od hodnoty SJM) cena od 2 000,- Kč + DPH
návrh na úpravu péče o dítě, dohoda o péči o dítě cena od 1 000,- Kč + DPH
návrh na osvojení cena od 1 000,- Kč + DPH
 
 
 

Bytové právo

 
převod bytové jednotky (darování, prodej): Příprava a revize zprostředkovatelských, kupních a darovacích smluv, asistence při jednání s realitní kanceláří a kupujícím

Společenství vlastníků:

Asistence při založení společenství vlastníků, příprava stanov, poradenství pro orgány společenství, smlouvy o výkonu funkce, asistence při přípravě podkladů pro zasedání shromáždění.

Právní režim domu a pozemku:
poradenství při výstavbě nové jednotky, vymezení nové bytové jednotky, sloučení jednotek, změnách ve společných částech domu
Příprava listin: prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě.

Družstevní bydlení:

asistence při založení bytového družstva;
převod družstevního podílu: příprava smluvní dokumentace, revize zprostředkovatelských smluv;
vnitřní vztahy družstva: příprava stanov a jejich změn, poradenství pro orgány družstva, smlouvy o výkonu funkce.
 
 
 

Zdravotnictví

 
 • veřejné zdravotní pojištění (např. spory o pojistné, spory o úhrady léků a zdravotní péče),
 • asistence při založení ordinace, nemocnice,
 • převod zdravotnického zařízení (prodej ordinace, převod ordinace z fyzické osoby na právnickou a naopak)
 
 
 

Pracovní právo

 
 • sepis pracovních smluv, vnitřních předpisů
 • spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • právo na stávku, kolektivní vyjednávání
 • podpora v nezaměstnanosti.
 
 
 
 

Standardní advokátní služby

 

 
 • Vymáhání pohledávek (žaloby o peněžité plnění, exekuční vymáhání, insolvenční vymáhání)
 • Korporátní právo (založení společnosti, převod podílu, spory mezi orgány a společností)
 • Převody nemovitostí (příprava smluv a návrhů na vklad)
 • Advokátní úschovy (bezhotovostní)
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Poradenství pro dlužníky (exekuce, insolvence – konkurs a oddlužení)