Advokátní kancelář Brno

JUDr. Vlasta Vršková, JUDr. Zdeňka Křížová

O kanceláři.

Naše advokátní kancelář se sídlem v Brně se specializuje na komplexní služby v oblasti práva. Poskytujeme právní konzultace, poradenství, zastupujeme klienty před soudy. Kromě osobních konzultací nabízíme také právní poradenství po telefonu nebo elektronickou cestou.

Naše sdružení bylo založeno roku 1991 – působilo nejprve jako kancelář komerčních právníků, od roku 1993 jako advokátní kancelář.

V oblasti advokacie máme bohaté zkušenosti, které využíváme vždy ve prospěch svých klientů. Zaměřením naší advokátní praxe je především mezinárodní a vnitrostátní přeprava nákladů i osob. Vyřešíme jakýkoliv právní problém od nehod přes vymáhání přepravného až po řešení škod. Během své působnosti jsme zastupovali významné české dopravní společnosti a jsme členy České společnosti pro dopravní právo.

V souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informujeme klienty, kteří jsou spotřebiteli, že spory mezi advokátem a klientem-spotřebitelem lze řešit mimosoudně, a že subjektem příslušným k řešení těchto sporů je Česká advokátní komora. Bližší informace najdete na internetové adrese České advokátní komory www.cak.cz.